Kvalitet af dataudveksling - Historiske data fra 2012


I det liberaliserede, danske Naturgasmarked (http://www.gasmarked.dk) samarbejder transmissionsselskabet og distributionsselskaberne om at sikre en effektiv dataudveksling.

Dataudveksling foregår mellem transmissions- og distributionsselskaber og mellem distributionsselskaber og gasleverandører. Kvaliteten af dataudveksling måles på 2 måder:

Endvidere registreres kvaliteten af måledata, dvs. i hvor høj grad informationer om udvekslede mængder er korrekte. [læs mere]

Specifik information om graferne findes her: [læs mere].

Dette website anvender programmeringssproget Java: [læs mere].
         
    OBS Opdateret 25.06.09 med info om afhjælpning af "Out of memory"-fejl.

Energinet.dk's hjemmeside (under GAS/ Gasdata-og-kvalitet/ Benchmark af gasdata) registreres dagligt kvaliteten af de data, der sendes fra distributions-selskaberne til Energinet.dk. Kvaliteten betragtes som tilstrækkelig, hvis data er sendt til tiden og datakvaliteten er mindst 98%.

På disse sider vises udviklingen i kvaliteten af dataudveksling over en længere periode. Herudover vises grunden til eventuel for lav kvalitet ved hjælp af 12 årsagskoder. [læs mere]

OBS!!  Denne side viser kun historiske data fra 2013.
 For at se aktuelle data fra de seneste 12 måneder: Klik her