Naturgas Fyn
Dataudveksling & Kvalitet af måledata
 

Naturgas Fyn

Fremsendelses- / Datakvalitet:
Daglige, Uvaliderede data
Årsagskoder
Datakvalitet
Månedlige, validerede data

Kommentarer:
[Klik her] for at læse månedlige
kommentarer til dataudveksling
og kvalitet af måledata fra
Naturgas Fyn.

 

Alle selskaber

Fremsendelses- / Datakvalitet:
Daglige, Uvaliderede data
Årsagskoder
Datakvalitet
Månedlige, validerede data

Kvalitet af måledata:
Uvaliderede - validerede data
Validerede data - 1. korrektion
1. korrektion - 2. korrektion

[Klik her] for at se Energinet.dk's
side om benchmark af dataud-
veksling