Alle selskaber
Dataudveksling & Kvalitet af måledata
 

Links til de
enkelte selskaber:

Energinet.dk
Naturgas Midt-Nord
Hovedstadens Naturgas
DONG Energy (Øst)
DONG Energy (Vest)
Naturgas Fyn

Generelle kommentarer:
[Klik her] for at læse generelle
kommentarer til dataudvekslings-
arbejdet

Alle selskaber

Fremsendelses-/Datakvalitet:
Daglige, Uvaliderede data
Årsagskoder
Datakvalitet
Månedlige, validerede data

Kvalitet af måledata:
Uvaliderede - validerede data
Validerede data - 1. korrektion
1. korrektion - 2. korrektion

[Klik her] for at se Energinet.dk's
side om benchmark af dataud-
veksling