Dataudvekslingsgruppen


Dataudvekslingsgruppen er en arbejdsgruppe under gasselskabernes Fagudvalg for Gasmåling
(FAU-GM).

I dataudvekslingsgruppen samarbejder Naturgas Midt-Nord, DONG Energy, Naturgas Fyn, HNG og Energinet.dk for at sikre en effektiv dataudveksling. Dansk Gasteknisk Center a/s varetager sekretariatet.

Medlemsdata:

HNG / Naturgas Midt-Nord

HNG
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
tlf. 39 54 70 00

Naturgas Midt-Nord
Vognmagervej 14
8800 Viborg
tlf. 87 27 87 27


 

Mads Nørager
(formand)

Carsten Marcussen
Steen Høgsholt
Britta Pedersen


 

mn(at)hng.dk


ncm(at)midtnord.dk
sbh(at)midtnord.dk
blp(at)hng.dk

Naturgas Fyn

Ørbækvej 260
5220 Odense SØ
tlf. 63 15 64 15


Flemming Rasmussen
 
fr(at)ngf.dk

DONG Energy

Agern Alle 24-26
2970 Hørsholm
tlf. 45 17 10 22


Kjeld Tommy Hansen
Lisbeth Frausing

kjtha(at)dongenergy.dk
lisbf(at)dongenergy.dk

Energinet.dk

Lautruphøj 5-7
2750 Ballerup
tlf. 44 87 32 00


Søren Balle Rasmussen
 
sbr(at)energinet.dk

Dansk Gasteknisk Center

Dr Neergaards Vej 5B
2970 Hørsholm
tlf. 45 16 96 00

Henrik Andersen (sekretær)
 
han(at)dgc.dk