HMN Naturgas I/S, Jylland
Dataudveksling & Kvalitet af måledata

 

Kommentarer

[retur]

Januar 2015
Ingen hændelser.

December 2014
Ingen hændelser.

November 2014
Ingen hændelser.

Oktober 2014
En dag med for sen fremsendelse af data til ENDK, årsagskode 6 (Fejl i administrativ it-system) angivet. Fejl ved indlæsning af data i Xellent.

September 2014
Ingen hændelser.

August 2014
Ingen hændelser.

Juli 2014
En dag med for sen fremsendelse til ENDK og leverandører, årsagskode 10 (Menneskelig fejl) anvendt. Datavagt glemt.

Juni 2013
Ingen hændelser.

Maj 2014
En dag med for sen fremsendelse til ENDK og leverandører årsagskode 11 (Manglende Energinet.dk data) angivet. Data først modtaget fra ENDK kl.11 Residualforbruget sendt kl.11.30.

April  2014
En dag med for sen fremsendelse til ENDK + leverandører, årsagskode 11 (manglende Energinet.dk data) angivet. Data modtaget fra ENDK 12.11. Residualforbruget sendt 13.29.

Marts 2014
Tre dage med for sen fremsendelse til ENDK årsagskode 12 (Manglende Distributions data) angivet for to dage, og en dag hvor årsagskode 12 (Manglende Energinet.dk data) er angivet. DONG har ikke sendt MR data. 7 dage gammel data anvendt. ENDK sendte ikke data til tiden ved skifte til sommertid. Data modtaget kl. 10:15, data sendt kl.11:37.

Februar 2014
Ingen hændelser.