Alle selskaber
Dataudveksling & Kvalitet af måledata
 

Links til de
enkelte selskaber: ej opdateret

Energinet.dk
HMN, Jylland
HMN, Hovedstadsområdet
DONG Energy (Øst)
DONG Energy (Vest)
NGF Nature Energy

Generelle kommentarer:
[Klik her] for at læse generelle
kommentarer til dataudvekslings-
arbejdet.

Web- og data statistik:
[klik her] for se se web- og data-
statistik for g4q.dgc.dk

Alle selskaber

Fremsendelses-/Datakvalitet:
Daglige, Uvaliderede data
Datakvalitet, uvaliderede data
Månedlige validerede data, årsagskoder
Månedlige validerede data, datakvalitet

Data for de sidste 12 måneder (xls- fil)

Kvalitet af måledata: ej opdateret
Uvaliderede - validerede data
Validerede data - 1. korrektion
1. korrektion - 2. korrektion

[Klik her] for at se Energinet.dk's
side om benchmark af dataud-
veksling

Saldoafregning:
[Klik her] for oversigt over
saldoafregning