Årsagskoder

 

Når fremsendelseskvalitet, datakvalitet eller kvalitet af måledata ikke lever op til målsætningen registreres dette. For løbende at kunne forbedre kvaliteten markeres hver afvigelse med en såkaldt årsagskode. Nedenfor findes detaljeret information om årsagskoderne.

 

KODE

ÅRSAG


Bemærkning / Forklaring / eksempler på anvendelse
 

1

Fejl i GMS (gasmålesystemet)


1/ Forbrugskorrektion
2/ Service på M/R-stationer
3/ Udskiftning af måleudstyr
4/ Defekt måleudstyr
5/ Fjernaflæsningsudstyr (understation)
 

2

Telekommunikation generelt


1/ GSM-nettet er ”nede”
2/ Opkalds-modem defekt (på hovedstation)
3/ Fejl i kabelforbindelser (f.eks. overgravning - også lokalt)
4/ Fejl i lokalt omstillingsanlæg hos kunden
5/ Fejl hos teleleverandører generelt
6/ Fejl på internetforbindelse
 


3
 

Manglende årsagskode

1/ Årsagskoden ikke oplyst fra distribution eller transmission


4
 

Manglende udvekslingsdata (PK3060)

1/ Anvendes når data for  overgangssteder ikke er fremsendt

5

Fejl i fjernaflæsningssystem generelt (hovedstation)


1/ ”Nede-tid” i forbindelse med opdatering af software
2/ Server-nedbrud (server til fjernaflæsningssystemet, f.eks. PANDA)
3/ Generelle netværksproblemer
 

6

Fejl i administrativ it-system


1/ ”Nede-tid” i forbindelse med opdatering af software
2/ Server-nedbrud
3/ Generelle netværksproblemer
4/ Performance-problemer (lange svartider)
5/ Fejl i software
 

7

Fejl i EDI-server


1/ ”Nede-tid” i forbindelse med opdatering af software
2/ Server-nedbrud
3/ Generelle netværksproblemer
4/ Fejl i generering (”mapning”) af meddelelser
5/ Fejl i software
 

8

Fejl i mailsystem generelt


1/ ”Nede-tid” i forbindelse med opdatering af software
2/ Server-nedbrud
3/ Generelle netværksproblemer
4/ Fejl i software
 

9

El-svigt


1/ Anvendes ved udfald af elforsyning i større områder
 

10

Menneskelig fejl


1/ Alle former for fejl på grund af utilsigtet indgriben i systemerne.
2/ Manglende overholdelse af regler / procedurer
3/ Manglende fremsendelse på grund af forglemmelse eller sygdom
 

11

Manglende Energinet.dk data


Kan kun anvendes af distributionsselskaberne
 

12

Manglende Distributions data


Kan kun anvendes af Energinet.dk eller i forbindelse med BT09
 

13

Særlig NGMN-kode


Kun til ”Kvaliteten af måledata”
Anvendt i forbindelse med håndtering af Aalborg Gasforsyning.
Anvendes ikke længere.
 

14

nDMS-fejl forårsaget af fejl i DMS


Kun til ”Kvaliteten af måledata”
Ændringer i residual-forbrug pga. fejl i GMS.
 

15

Variation i brændværdi


Kun til ”Kvaliteten af måledata”
Selv små variationer i brændværdi kan medføre store variationer i nDMS-porteføljer (gælder for uvaliderede til validerede)
 

16

Fravigelse af vedtagne rutiner


F.eks. ændringer i porteføljer - Kun til ”Kvaliteten af måledata”
 

88

Årsagskode uoplyst


Anvendes i tilfælde af at der ikke er taget stilling til årsagskode
(Koden oprettet 270907)
 

99

Manglende årsagskode


Kun til ”Kvaliteten af måledata” - Anvendes i de tilfælde, hvor der vurderes at være tale om modelfejl. Kan kun anvendes til nDMS!