Information om graferne


Graferne på hjemmesiden giver oplysninger om fremsendelseskvalitet, datakvalitet og kvaliteten af måledata med tilhørende årsagskoder over en periode på et år. De forskellige grafer kan vælges på de enkelte selskabers sider eller ved hjælp af de aktive områder på graferne. Brug eventuelt F11 (fuld skærm), hvis graferne ikke vises i fuld størrelse.

[Læs flere detaljer] om årsagskoderne.

I graferne med daglige (eller månedlige) data og årsagskoder repræsenterer hvert punkt en dag (måned), hvor data ikke er blevet sendt til tiden eller datakvaliteten ikke har opfyldt mindstekravet på 98%.

For hvert punkt angives i højre hjørne en kort beskrivelse. I nedenstående eksempel er både data til Energinet.dk og data til gasleverandørerne fremsendt for sent på grund af en fejl i it-systemet.
Graferne med datakvalitet viser udviklingen i datakvalitet i området 95-100%. Røde punkter angiver en datakvalitet mindre end 95% for perioden før 1. august 2007 og mindre end 98% for perioden efter 1. august 2007. For hvert punkt angives i højre hjørne den aktuelle datakvalitet.

Mere detaljerede grafer fås ved at vælge en måned ved hjælp af de aktive områder nederst i grafen eller ved hjælp af zoom-funktionen i grafen (In eller Fill). Help-knappen beskriver, hvordan zoom funktionerne bruges.

Bemærk at der kan forekomme problemer med udskrifter af graferne. Brug eventuelt PrintScreen for at kopiere skærmbilledet til andre programmer.