Denne Hjemmeside opdateres ikke længere

 

Kvalitet af dataudveksling - 2004 til 2015


I det liberaliserede, danske Naturgasmarked (http://www.gasmarked.dk) samarbejder transmissionsselskabet og distributionsselskaberne om at sikre en effektiv dataudveksling.

Dataudveksling foregår mellem transmissions- og distributionsselskaber og mellem distributionsselskaber og gasleverandører. Kvaliteten af dataudveksling måles på 2 måder:

Endvidere registreres kvaliteten af måledata, dvs. i hvor høj grad informationer om udvekslede mængder er korrekte. [læs mere]

Specifik information om graferne findes her: [læs mere].

Dette website anvender programmeringssproget Java: [læs mere].
         
   

Energinet.dk's hjemmeside (under GAS/ Gasdata-og-kvalitet/ Benchmark af gasdata)) registreres dagligt kvaliteten af de data, der sendes fra distributions-selskaberne til Energinet.dk. Kvaliteten betragtes som tilstrækkelig, hvis data er sendt til tiden og datakvaliteten er mindst 98%.

DEQ (Data Exchange Quality) giver en samlet vurdering af dataudveklingen. Se DEQ værdierne her og læs mere om baggrunden for DEQ her.

På disse sider vises udviklingen i kvaliteten af dataudveksling over en længere periode. Herudover vises grunden til eventuel for lav kvalitet ved hjælp af 12 årsagskoder. [læs mere]

Antal bemærkninger pr. måned
(Fremsendelseskvalitet og Datakvalitet)

juni 2015
[årsagskoder]
Gennemsnit
seneste 6 mdr.
Total
seneste 6 mdr.
[årsagskoder]
HMN Naturgas, Jylland 0 0 1
DONG Energy, distributionsområde Vest data mangler - -
DONG Energy, distributionsområde Øst data mangler - -
NGF Nature Energy data mangler - -
HMN Naturgas, Hovedstadsområdet 0 2
Energinet.dk data mangler - -

Tabellen viser kvaliteten af dataudveksling for de enkelte gasselskaber. Antal bemærkninger viser, hvor mange dage i en måned kvaliteten ikke har opfyldt kravene på et eller flere punkter
(datakvalitet > 95% før 010807 - >98% efter 010807); data til Energinet.dk og gasleverandører sendt til tiden).

For data fra 2004- 2014 samt statusrapporter tryk her.