Dataudveksling & Kvalitet af måledata

 

Generelle Kommentarer

[retur]

Februar 2015

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
Ingen hændelser

HMN H
Ingen hændelser

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF
Ingen data


Januar 2015

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
Ingen hændelser

HMN H
Ingen hændelser

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF
Ingen data


December 2014

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
Ingen hændelser

HMN H
Ingen hændelser

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF
16 dage med for lav datakvalitet, årsagskode 6 (Fejl i administrativ it-system) angivet.


November 2014

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
Ingen hændelser

HMN H
Ingen hændelser

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF
Tre dage med for sen fremsendelse til ENDK og Leverandører samt for lav datakvalitet, årsagskode 6 (Fejl i administrativ it-system) angivet. To dage med for lav datakvalitet, årsagskode 6 (Fejl i administrativ it-system) angivet.


Oktober 2014

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
En dag med for sen fremsendelse af data til ENDK, årsagskode 6 (Fejl i administrativ it-system) angivet. Fejl ved indlæsning af data i Xellent.

HMN H
En dag med for sen fremsendelse af data til ENDK, årsagskode 6 (Fejl i administrativ it-system) angivet. Fejl ved indlæsning af data i Xellent.

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF
Syv dage med for lav datakvalitet, årsagskode 6 (Fejl i administrativ it-system) angivet. Fem dage med for sen fremsendelse til ENDK samt leverandører, årsagskode 6 (Fejl i administrativ it-system) angivet.


September 2014

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
Ingen hændelser

HMN H
Ingen hændelser

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF nature energy
En dag med for lav datakvalitet, årsagskode 6 (Fejl i administrativ it-system) angivet.


August 2014

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
Ingen hændelser

HMN H
Ingen hændelser

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF nature energy
Ingen hændelser.


Juli 2014

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
En dag med for sen fremsendelse til ENDK og leverandører, årsagskode 10 (Menneskelig fejl) anvendt. Datavagt glemt.

HMN H
En dag med for sen fremsendelse til ENDK og leverandører, årsagskode 10 (Menneskelig fejl) anvendt. Datavagt glemt.

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF nature energy
Fire dage med for lav datakvalitet, årsagskode 5 (Fejl i fjernaflæsningssystem generelt (hovedstation)) angivet.


Juni 2014

Energinet.dk
Ingen data.

HMN J
Ingen hændelser.

HMN H
Ingen hændelser.

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF
En dag med for for lav datakvalitet årsagskode 1 (Fejl i GMS) angivet.


Maj 2014

Energinet.dk
Ingen data.

HMN J
En dag med for sen fremsendelse til ENDK og leverandører årsagskode 11 (Manglende Energinet.dk data) angivet. Data først modtaget fra ENDK kl.11 Residualforbruget sendt kl.11.30.

HMN H
En dag med for sen fremsendelse til ENDK og leverandører årsagskode 11 (Manglende Energinet.dk data) angivet. Data først modtaget kl.11. Residualforbrug sendt kl. 11.50. En dag med for sen fremsendelse til ENDK årsagskode 10 (Menneskeligfejl) angivet. En manglende portefølje gensendt 11:15. En dag med for lav datakvalitet årsagskode 1 (Fejl i GMS) angivet.

DONG Øst
Ingen data.

DONG Vest
Ingen ingen data

NGF
To dage med for lav datakvalitet, årsagskode 5 (Fejl i fjernaflæsningssystem generelt (hovedstation)) og årsagskode 1 (Fejl i GMS) angivet.


April 2014

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
En dag med for sen fremsendelse til ENDK + leverandører, årsagskode 11 (manglende Energinet.dk data) angivet. Data modtaget fra ENDK 12.11. Residualforbruget sendt 13.29.

HMN H
En dag med for sen fremsendelse til ENDK + leverandører, årsagskode 11 (manglende Energinet.dk data) angivet. Data modtaget fra ENDK 12.11. Residualforbruget sendt 13.29.

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data

NGF
Ingen hændelser.


Marts 2014

Energinet.dk
Ingen data

HMN J
Tre dage med for sen fremsendelse til ENDK årsagskode 12 (Manglende Distributions data) angivet for to dage, og en dag hvor årsagskode 12 (Manglende Energinet.dk data) er angivet. DONG har ikke sendt MR data. 7 dage gammel data anvendt. ENDK sendte ikke data til tiden ved skifte til sommertid. Data modtaget kl. 10:15, data sendt kl.11:37.

HMN H
To dage med for sen fremsendelse til ENDK årsagskode 12 (Manglende Distributions data) angivet. DONG har ikke sendt MR data. 7 dage gammel data anvendt.

DONG Øst
Ingen data

DONG Vest
Ingen data.

NGF
Ingen hændelser